Settlement

Industry Installations s.r.o

Bazovského 414/3

94911

Nitra

 

Slovakia

Tel/Fax:  00421376506943

Mobil:    00421911021870

email:     industry@industryinstallations.sk

http:       www.industryinstallations.sk

skype:    industryinstallations

 

Productions

Bratislavská 4

94901

Nitra

Slowakia

Tel:     00421376506943

Mobil: 00421911021870

 

Konateľ

Gabriel Galbavý

Ičo:44187017

Dič:2022632920

Dič DPH: SK 2022632920

Zapísaná :odd:Sro  22450/N

Základné imanie-200 000,-

 

Bankové spojenie

CSOB.a.s

číslo účtu:4007003544/7500

SWIFT:CEKOSKBX

IBAN:SK8475000000004007003544