The Company's Profile:

Since the year 1998 we have engaged in the installation of machinery and technological equipment and the production and welding of stainless steel pipeline distribution systems. The company's activity focuses on the foreign market.

A significant turning point came in the year 2008, when the company expanded in order to perform more extensive operations a thus meet demanding customer requirements.

Up until now we have obtained very good experience in assembly work in the food industry, which we intend to use further for the future development of our company and thus maintain our good name among a large number of firms on the international market.


Profil der Gesellschaft:

Seit 1998 beschäftigen wir uns mit Montagen von maschinentechnologischen Einrichtungen, der Produktion und dem Schweißen  der Rohrleitungen aus Edelstahl. Die Wirkungstätigkeit konzentriert sich vor allem auf den ausländischen Markt.

Zur bedeutenden Wende kam es im Jahr 2008, als die Gesellschaft größer wurde, um Arbeiten größeren Ausmaßes durchführen zu können und damit die Anforderungen der Kunden zu befriedigen.

Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir sehr gute Erfahrungen mit Montagearbeiten in der Lebensmittelindustrie gesammelt und diese wollen wir weiterhin zu Gunsten unserer Gesellschaft nutzen und damit unseren guten Ruf bei einer großen Menge von Firmen auf dem internationalen Markt bewahren.


Profil spoločnosti:

Od roku 1998 sa zaoberáme montážami strojnotechnologických zariadení, výrobou a zváraním potrubných rozvodov z nerezovej oceli. Činnosť pôsobenia sa sústreďuje hlavne na zahraničný trh.

Významný zlom prišiel v roku 2008 keď sa spoločnosť rozrástla aby bola schopná prevádzať práce väčšieho rozsahu a tým vyhovieť zvýšeným požiadavkám zákazníka.

Do tejto doby sme nazbierali veľmi dobré skúsenosti s montážnymi prácami v potravinárskom priemysle, ktoré chceme naďalej zužitkovať do budúcna pre rozvoj našej spoločnosti a tým si udržať dobré meno u veľkého počtu firiem na medzinárodnom trhu.